Psikoterapiler

Ergen Terapisi

Ergenlik bireyin gelişim süreci boyunca en hızlı gelişme, büyüme ve olgunlaşma sürecine girdiği ikinci dönemdir.

Ergenliğe adım atan çocuk fiziksel, bilişsel, duygusal, ahlaki ve toplumsal alanlarda değişim sürecini de başlatır. Gelişim süreci öyle hızlı ve karışık bir şekilde ilerler ki bu durum aslında normal olan bu sürece karşı şaşkınlık duyulmasına neden olur. Bir çok konuda gelişim gösteren ergenin davranışlarına sıklıkla anlam veremeyen ebeveynler çocuklarının kendilerinden uzaklaştığından ve hayatını etkiyebilecek hatalar yapmalarından endişe duyarlar. Bu endişe duygusuyla kontrolü ele almaya çalışabilirler ve bu durum sağlıklı yönetilemez ise ebeveyn ve çocuk arasında bir mesafe meydana gelebilir. Zamanında ve doğru müdahale gelmediğinde her iki taraf için durum içinden çıkılmaz bir hal alır ve desteğe başvurma ihtiyacı doğar.

Ergen terapisi birçok farklı yöntem ve yaklaşımın, ergenin karşı karşıya kaldığı davranışsal, duygusal ve düşünsel zorluklara yardımca olmak amacı ile kullanılmasıdır. Bunun yanında karşılıklı kurulan güven ilişkisi, danışanın ve ailenin terapiye ve psikolojiye bakışı, görüş ve inanç ayrılıkları, problemin boyutu ve safhası ve seçilen yöntemin aileye uygunluğu gibi etmenler oldukça önemlidir. Ergen bireyin kendini anlaşılmış, rahat ve güvende hissetmesi gerekmektedir.

Bu süreçte hem aileye hem ergenin kendisine eşit mesafede duracak bir terapist ile sürdürülecek bir psikoterapi çalışması; aile için güven ve huzurlu bir ortam, ergen için de kendi sorumluluğunu alıp, bireysel yönelim ve tercihlerini gerçekleştirecek bir yol açacaktır.