Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

Aile içinde yaşanan sorunlar, aile içinde bireylerin birbirinden uzaklaşması, iletişim problemleri, aile içinde bireylerin anlaşılmadıklarını ve değer görmediklerini hissetmeleri gibi pek çok durum aile dinamiklerinin zarar görmesine neden olabilir. Aile içindeki bu sorunların görmezden gelinmesi gerginliklere sebep olur ve bireyleri birbirinden daha çok uzaklaştırabilir. Aile anlaşmazlıkları bazen karı koca arasında, bazen baba ile çocuklar arasında bazen de anne ve çocuk arasında olabilir. Özellikle çocukların büyümesi ile aile içi dengeler değişebilir ve buna uyum sağlarken farklı problemler yaşanabilir. İflaslar, büyük kayıplar veya kazalar da aile dinamiklerini etkilemektedir. Aile içindeki mutsuzluklar, bireylerin iş- okul hayatına ve sosyal hayatına da büyük oranda yansımaktadır.

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve sorun yaratan konularla ilgili çözüm yolları bulmasını, ailedeki her bireyin kendi sorumluluğunu alması ve ihtiyaçlarını ortaya koyması üzerine kuruludur. Danışmanlık hizmeti almak istediğiniz konuya göre, ailenizin ihtiyaçları netleştirilerek gerektiğinde anne, baba, çocuk ve ailenin diğer fertleri aynı görüşmede bir arada görülebilir veya bireyler ikişerli veya yalnız olarak danışmanlığa devam edebilirler.